Obchodní podmínky

Informace o provozovateli eshopu

Název: INGTECH, s.r.o.
Sídlo a provozovna: Třídvorská 1506, 280 02 Kolín
IČ: 27562247
DIČ: CZ27562247
 

Obchodní podmínky

 
Přeprava a dodání zboží
Způsob dopravy a ceny poštovného či balného naleznete při vyplňování objednávky.
Uvedené ceny přepravy jsou platné v rámci České Republiky.
Dobírka je platná pro Českou Republiku.
 
Reklamační řád
1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem naší internetové prodejny a právním řádem platným v České Republice.
2. Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu.
3. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě i když se závada projevila před transportem.
 
Kupující je povinen při převzetí zboží překontrolovat zásilku. Kontrolou se rozumí zjištění neporušenosti obalu, mechanické či jiné poškození obalu zásilky a zboží a též úplnost dodaného zboží dle dodacího listu.
V případě škod vzniklých přepravou má kupující právo zásilku nepřevzít.
Na pozdější reklamace týkající se poškození či neúplnosti zboží uplatňované po převzetí zásilky od dodavatele nebude brán zřetel.
 
Dodací podmínky
Zboží, které máme skladem většiou expedujeme následující den po obdržení objednávky. Ostatní zboží a vyráběné zboží (brusné pásy, role) expedujeme max. do 7 pracovních dnů. 
Brusné pásy, atypické role a výseky jsou skladem většinou v nářezu a v požadovaném materiálu a musí se vyrobit. Výroba je max. do 7 pracovních dnů, pokud na pásy pospícháte informujte nás a pásy urychleně vyrobíme.

Při osobním odběru je možné odebrat zboží na adrese uvedené v kontaktních informacích po předešlé telefonické nebo e-mailové domluvě. Při platbě bezhotovostním převodem na účet je zboží vydáno neprodleně po připsání příslušné částky na účet.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení předem dohodnuté kupní ceny, v okamžiku převzetí zboží na místě dodání jím určeném.
 
Nepřevzetí zboží
Nepřevezme-li kupující objednané zboží, a zboží bude vráceno prodávajícímu, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím vynaložené náklady na dopravu zboží v plné výši. Po vrácení nepřevzatého zboží zpět do sídla prodávajícího, bude kupujícímu vystavena zálohová faktura na dopravu zboží se splatností 10 dní. V případě, že nebude faktura uhrazena, je prodávající oprávněn vyžadovat její úhradu soudní cestou.
 
Objednání zboží
Objednávat si můžete on-line přímo na našich stránkách. Pokud Vám z nějakého důvodu nefunguje přímé objednávání, máte možnost zaslat objednávku jako obyčejný e-mail na naši adresu [email protected] . Popřípadě provést objednávku telefonicky.
Podmínkou pro podání objednávky je zadání údajů pro doručení zboží kupujícímu. Kupující se tímto zavazuje, že uvedené údaje jsou platné a pravdivé. V případě uvedení nepřesných nebo neúplných údajů může být prodávající vystaven v omyl. Následkem pak může být nedodání objednaného zboží. Náklady spojené s chybnou objednávkou (balení, zbytečná doprava na určenou adresu a zpět) budou vymáhány na kupujícím. 
Veškeré objednávky provedené prostřednictvím internetového obchodu 
Brusivo INGTECH jsou závazné. Podáním objednávky stvrzuje kupující souhlas s těmito obchodními podmínkami.
Po odeslání objednávky Vám bude doručeno potvrzení na Vámi uvedenou e-mailovou adresu. Doručením tohoto e-mailu dochází k uzavření kupní smlouvy. Prodávající si vyhrazuje právo krácení objednávky v případě vyprodání konkrétní položky, tato skutečnost bude s kupujícím proj
ednána.
 
Obchodní podmínky 
1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím naší internetové prodejny jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci naší internetové prodejny, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem stornována.
 
Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)
Kupující má právo podle občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, pokud možno v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.
Vracet nelze vyráběné zboží - nekonečné pásy, role a výseky - jelikož se jedná o výrobky vyráběné na zakázku.
 
Závěrečná ustanovení
1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky.