Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví, jak tyto webové stránky (dále jen "obchod") používají a chrání veškeré informace, které obchodu poskytnete při používání těchto webových stránek. Společnost INGTECH se zavazuje zajistit ochranu vašeho soukromí. Pokud vás při používání těchto webových stránek požádáme o poskytnutí určitých informací, podle kterých vás lze identifikovat, můžete si být jisti, že budou použity pouze v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů. Společnost INGTECH může tyto zásady čas od času změnit aktualizací této stránky. Čas od času byste měli tuto stránku zkontrolovat, abyste se ujistili, že jste s případnými změnami spokojeni.

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. INGTECH, s.r.o. veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá INGTECH, s.r.o. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Firma INGTECH, s.r.o. je zaregistrovaná ve Veřejném registru zpracování osobních údajů - odkaz na registraci.

Co shromažďujeme

Můžeme shromažďovat následující informace:

  • jméno
  • kontaktní údaje včetně e-mailové adresy
  • demografické údaje, jako je poštovní směrovací číslo, preference a zájmy
  • další informace relevantní pro zákaznické průzkumy a/nebo nabídky

Co děláme se shromážděnými informacemi

Tyto informace potřebujeme, abychom porozuměli vašim potřebám a poskytli vám lepší služby, a to zejména z následujících důvodů:

  • Interní evidence.
  • Tyto informace můžeme použít ke zlepšení našich produktů a služeb.
  • Na vámi zadanou e-mailovou adresu vám můžeme pravidelně zasílat propagační e-maily o nových produktech, speciálních nabídkách nebo jiných informacích, které by vás mohly zajímat.
  • Na vámi uvedenou e-mailovou adresu vám můžeme pravidelně zasílat propagační e-maily o nových produktech, speciálních nabídkách nebo jiných informacích, o kterých se domníváme, že by vás mohly zajímat. Čas od času můžeme vaše údaje použít také k tomu, abychom vás kontaktovali za účelem průzkumu trhu. Můžeme vás kontaktovat e-mailem, telefonicky, faxem nebo poštou. Informace můžeme použít k přizpůsobení webových stránek podle vašich zájmů.

Zabezpečení

Zavazujeme se zajistit bezpečnost vašich údajů. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu nebo zveřejnění, zavedli jsme vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy k ochraně a zabezpečení informací, které shromažďujeme online.

Jak používáme soubory cookie

Soubor cookie je malý soubor, který žádá o povolení k umístění na pevný disk vašeho počítače. Jakmile souhlasíte, soubor se přidá a cookie pomáhá analyzovat webový provoz nebo dává vědět, kdy jste navštívili určitou stránku. Soubory cookie umožňují webovým aplikacím reagovat na vás jako na jednotlivce. Webová aplikace může přizpůsobit své operace vašim potřebám, zálibám a neoblíbeným činnostem tím, že shromažďuje a pamatuje si informace o vašich preferencích.

K identifikaci používaných stránek používáme soubory cookie protokolu návštěvnosti. To nám pomáhá analyzovat údaje o návštěvnosti webových stránek a zlepšovat naše webové stránky, abychom je přizpůsobili potřebám zákazníků. Tyto informace používáme pouze pro účely statistické analýzy a poté jsou data ze systému odstraněna.

Celkově nám soubory cookie pomáhají poskytovat vám lepší webové stránky, protože nám umožňují sledovat, které stránky považujete za užitečné a které nikoli. Soubor cookie nám v žádném případě neposkytuje přístup k vašemu počítači ani žádné informace o vás, kromě údajů, které jste se rozhodli s námi sdílet. Soubory cookie můžete přijmout nebo odmítnout. Většina webových prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá, ale pokud si to přejete, můžete obvykle nastavení prohlížeče upravit tak, aby soubory cookie odmítal. To vám může zabránit v plném využívání výhod webových stránek.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné zajímavé webové stránky. Jakmile však tyto odkazy použijete k opuštění našich stránek, měli byste vzít na vědomí, že nad těmito jinými webovými stránkami nemáme žádnou kontrolu. Proto nemůžeme být zodpovědní za ochranu a soukromí jakýchkoli informací, které poskytnete při návštěvě těchto stránek, a tyto stránky se neřídí tímto prohlášením o ochraně osobních údajů. Měli byste být obezřetní a podívat se na prohlášení o ochraně osobních údajů platné pro danou webovou stránku.

Kontrola vašich osobních údajů

Můžete se rozhodnout omezit shromažďování nebo používání svých osobních údajů následujícími způsoby:

  • kdykoli budete požádáni o vyplnění formuláře na webových stránkách, vyhledejte políčko, na které můžete kliknout, abyste uvedli, že si nepřejete, aby tyto informace kdokoli používal pro účely přímého marketingu.
  • pokud jste již dříve souhlasili s tím, abychom vaše osobní údaje používali pro účely přímého marketingu, můžete svůj názor kdykoli změnit tím, že nám to sdělíte prostřednictvím našich kontaktních údajů.

Vaše osobní údaje nebudeme prodávat, šířit ani pronajímat třetím stranám, pokud k tomu nemáme váš souhlas nebo nám to neukládá zákon. Vaše osobní údaje můžeme použít k zasílání propagačních informací o třetích stranách, o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat, pokud nám sdělíte, že si to přejete.

Pokud se domníváte, že údaje, které o vás uchováváme, jsou nesprávné nebo neúplné, napište nám co nejdříve na výše uvedenou adresu nebo nám zašlete e-mail. Veškeré zjištěné nesprávné informace neprodleně opravíme.