Digitální řešení povrchové úpravy.

Výchozím bodem aplikace myMirka bylo nabídnout jednoduchý způsob péče o ruce při broušení. Do našich nejoblíbenějších elektrických brusek jsme přidali integrovaný snímač vibrací a technologii Bluetooth® a vyvinuli jsme aplikaci myMirka. Díky myMirka máte přístup k mnoha datům nástroje a také si můžete registrovat záruku prostřednictvím aplikace.

Chcete-li pokračovat ve zlepšení zkušeností s digitální Mirka aplikací, tak spustíme ovládací panel myMirka Dashboard. Jedná se o novou platformu IoT se službami: myTools a myWorkers, tyto služby vizualizují veškeré nářadí Mirka, které je na pracovišti. Neustále do naší aplikace přidáváme nové užitečné funkce a připojujeme více elektrického nářadí.

To vše je na dosah ruky. Poznejte povrchovou úpravu novým způsobem.

Digitální řešení Mirka je vzdáleno pouze na jedno kliknutí.

Stáhnout aplikaci myMirka® 

myMirka je k dispozici zdarma (možnost nákupů v aplikaci). Neustále přidáváme nové funkce. Ujistěte se, že je vaše aplikace aktuální.

Stáhli jste si aplikaci a chcete využívat všech výhod, které aplikace poskytuje, tak Vám doporučujeme zaregistrovat se jako uživatel.

Šťastné broušení!

Připojení Vašeho nářadí

Mirka® DEOS a Mirka® DEROS*

 • Připojte napájecí kabel do síťové zásuvky
 • Spolu se zapnutím nářadí (tlačítko "Power") stiskněte a podržte tlačítko "+"
 • Levá LED dioda svítí (zeleně), což znamená, že Bluetooth je aktivní

Mirka® AOS-B, Mirka® AROS-B, Mirka® ARP-B a Mirka® AROP-B

 • Stiskněte a podržte tlačítko při stisknutí spouště.
 • Když bliká střední kontrolka LED, je aktivní Bluetooth
 • Po párování zařízení se rozsvítí střední dioda (zelená).

Spárujte zařízení

 • Zkontrolujte, zda je zapnuté Bluetooth
 • Otevřete aplikaci myMirka; zvolte „Connect Tool“ a poté „Scan“
 • Vyberte nástroj, který jste aktivovali a zvolte „Connect“ ***

Nyní jste připraveni začít používat funkce myMirka!

 

Měření vibrací v reálném čase

Po připojení můžete snadno sledovat úroveň vibrací při používání nářadí. V menu myMirka vyberte „Vibration“ a vibrace nářadí se zobrazí v barevně odstupňované stupnici. Pokud jste v červené barvě, klikněte na informační tlačítko, kde naleznete informace o tom, jak snížit vibrace. Rychlost můžete sledovat také v samostatném grafu.

Vibrace se měří podle normy ISO 5349-1: 2001 (E) a byla vyvinuta ve spolupráci s CVK AB.

Dlouhodobé vystavení vibracím

Vibration Exposure (Vystavení vibracím) je k dispozici k zakoupení v aplikaci. Umožňuje sledovat denní vystavení vibracím.

Pokud jste vystaveni více než 50% maximálního denního vystavení vibracím v souladu s evropskou směrnicí 2002/44 / EC, článek 5, měrka se zbarví žlutě.

Jakmile se měrka změní na červenou, dosáhli jste maximální úrovně a vaše ruce si potřebují odpočinout.

Pečuj o své nejcennější nástroje a to o tvoje ruce!

Vystavení vibracím od broušení po velmi dlouhou dobu může způsobit vibrační neuropatii neboli "nemoc z vibrací".
Ve firmě Mirka se chceme soustředit na vaše zdraví, takže jsme Vám usnadnili kroky, které můžete podniknout, aby jste se vyhnuli této nemoci.

Měřením denního množství vibrací je klíčem ke zlepšení zdraví při práci.

myMirka® Dashboard

myMirka Dashboard je nová platforma IoT společnosti Mirka. První spuštěné služby jsou myTools a myWorkers. Vizualizují všechny aktivity v pracovním prostředí. Neustále přidáváme nové užitečné funkce a připojujeme více elektrického nářadí, které vám pomáhá ve vaší práci.

Stručně řečeno, Dashboard je služba pro váš prohlížeč a je připojena přes aplikaci myMirka. Aplikace komunikuje a odesílá data o nářadí a použití do Dashboardu, takže si můžete vychutnat všechny výhody, které naše digitální služby nabízejí.

Připojení aplikace myMirka k Dasboard

Aplikaci myMirka připojíte k Dasboard ve třech krocích:

 • Dokončete registraci uživatele v aplikaci myMirka
 • Přejděte do Settings v aplikaci myMirka a přihlaste se přes Login
 • Poté se můžete přihlásit k účtu myMirka Dashboard

Uživatelské jméno je vaše e-mailová adresa a heslo musí být stejné jako heslo zadané při registraci. 

 

myTools a myWorkers

Služba myTools vizualizuje váše nářadí s podrobnými informacemi o produktu. S myWorkers získáte přehled o všech pracujících a o veškerém nářadí, které se používá. Obě služby nabízejí další funkce, které můžete prozkoumat během 90denní zkušební doby. S funkcí PRO myTools získáte denní údaje o vibracích pro každé nářadí. Na Dashboard při broušení můžete vidět aktuální rychlost a teplotu motoru.

S verzí PRO myWorkers získate denní údaje o vystavení vibracím pro každého uživatele a také můžete ukládat nashromážděná data.

MyTools i myWorkers jsou nabízeny všem, když dokončí záruční registraci nářadí. Všechno nářadí, které bylo zaregistrováno  stejnou e-mailovou adresou, budou viditelné na vašem účtu v myMirka Dashboard.

Digitální vize firmy Mirka

Vizí Mirky pro digitální transformaci a konektivitu je přeměnit proces povrchové úpravy do digitální budoucnosti a to zavedením smart technologií, které poskytují přidanou hodnotu, okamžitou zpětnou vazbu pro naše zákazníky a další zainteresované strany v high-tech chytrém, plně integrovaném podnikatelském prostředí pomocí chytrých zařízení a zpracování velkých objemů dat.

V době digitalizace se konektivita počítá a proto je myMirka platforma, která poskytuje digitální služby a jejich propojení, které jsou hodnotné jak pro pracovníky tak pro jejich pracovní prostředí.

Připojte se k myMirka, zůstaňte ve spojení a využívejte přidanou hodnotu, kterou Mirka přináší do odvětví povrchových úprav, a to transformací podnikání do digitální budoucnosti.

 

Produkty Mirka® s Bluetooth podporující aplikaci myMirka

 • MIRKA DEROS 325CV - 77mm - 2,5mm zdvih
 • MIRKA DEROS 350CV - 77mm - 5,0mm zdvih
 • MIRKA DEROS 550CV - 125mm - 5,0mm zdvih
 • MIRKA DEROS 625CV - 150mm - 2,5mm zdvih
 • MIRKA DEROS 650CV - 150mm - 5,0mm zdvih
 • MIRKA DEROS 680CV - 150mm - 8,0mm zdvih
 • MIRKA DEROS 5650CV - 125/150mm - 5,0mm zdvih
 • MIRKA DEOS 353CV - 81 x 133mm - 3,0mm zdvih
 • MIRKA DEOS 383CV - 70 x 198mm - 3,0mm zdvih
 • MIRKA DEOS 663CV - 100 x 152 x 152mm - 3,0mm zdvih
 • MIRKA AOS-B 130NV - 32mm - 3,0mm zdvih
 • MIRKA AROS-B 150NV - 32mm - 5,0mm zdvih
 • MIRKA ARP-B 300NV - 77mm - bez zdvihu
 • MIRKA AROP-B 312NV - 77mm - 12,0mm zdvih
   

* Starší modely modelu Mirka DEROS, vyrobené před zářím roku 2016 (bez názvu produktu vytištěné černě na boku nástroje), nejsou vybaveny technologií Bluetooth.

** Funkce Bluetooth pro Mirka AROS-B a Mirka AOS-B je nyní dostupná pouze v EU, USA a Kanadě.

*** Upozorňujeme, že Bluetooth je automaticky odpojeno, když je nářadí odpojeno od síťové zásuvky nebo baterie. Pokud jste nářadí odpojili, při příštím použití musíte aktivovat Bluetooth a znovu zařízení spárovat.